Webstick.nl logo Webdesignburo en Wordpress-blog

Geavanceerde tips voor het instellen van filters in Gmail [2024] 💥

tips voor het instellen van filters in Gmail


Gmail-filters zijn een onmisbaar hulpmiddel voor het beheren en ordenen van uw inbox. Door filters te configureren kunt u het proces van het sorteren, labelen en prioriteren van uw e-mails automatiseren, waardoor u kostbare tijd bespaart en ervoor zorgt dat cruciale berichten nooit over het hoofd worden gezien. In dit artikel gaan we dieper in op enkele geavanceerde tips voor het instellen van filters in Gmail om de efficiëntie van uw e-mailbeheer te verbeteren:


Advertentie

Divi Ad 680px


 1. Gebruik meerdere criteria: in plaats van één enkel filter voor elke voorwaarde te maken, combineert u meerdere criteria met 'OR' en 'AND' om complexere filters te maken die precies aan uw behoeften voldoen. Hierdoor kunt u uw filterregels verfijnen voor een betere e-mailorganisatie.
 2. Gebruik jokertekens: gebruik jokertekens (*) in uw filtercriteria om een breder scala aan e-mails te matchen. U kunt bijvoorbeeld 'van:*@voorbeeld.com' gebruiken om e-mails van elk subdomein van voorbeeld.com te matchen. Dit is met name handig voor het vastleggen van e-mails uit verschillende bronnen binnen hetzelfde domein.
 3. Meerdere acties toepassen: u kunt meerdere acties op één filter toepassen. U kunt bijvoorbeeld een e-mail labelen, deze als belangrijk markeren en deze in één keer archiveren. Hierdoor kunt u uw e-mails efficiënter beheren door meerdere acties tegelijkertijd uit te voeren.
 4. Geneste filters instellen: maak filters die met elkaar samenwerken door geneste filters in te stellen. Hierdoor kunt u geavanceerdere filterregels maken die complexe e-mailbeheerscenario's aankunnen.
 5. Gebruik Gmail Labs: schakel het lab 'Geavanceerde IMAP-besturingselementen' in Gmail Labs in voor toegang tot geavanceerde filteropties, zoals filteren op basis van berichtgrootte of bijlagetype. Dit kan met name handig zijn voor het beheren van grote hoeveelheden e-mails of specifieke typen bijlagen.
 6. Bewaak de filterprestaties: controleer uw filters regelmatig om er zeker van te zijn dat ze werken zoals bedoeld. Als een filter niet de juiste e-mails vastlegt, pas dan de criteria dienovereenkomstig aan. Hierdoor kunt u de effectiviteit van uw filters in de loop van de tijd behouden.

Door deze geavanceerde tips te implementeren, kunt u optimaal profiteren van de filtermogelijkheden van Gmail en uw e-mailbeheerworkflow aanzienlijk verbeteren. Effectief gebruik van filters kan leiden tot een beter georganiseerde inbox, snellere toegang tot belangrijke e-mails en een meer gestroomlijnd communicatieproces.

Geavanceerde tips voor het ordenen van mappen en labels

Het labelingsysteem en de categorieën van Gmail zijn krachtige functies waarmee je je inbox georganiseerd en efficiënt kunt houden. Door labels te maken en toe te passen, kunt u uw e-mails categoriseren en gemakkelijk vinden wat u nodig heeft. Bovendien sorteren de categorieën van Gmail binnenkomende berichten automatisch in vooraf gedefinieerde secties, waardoor het gemakkelijker wordt om uw inbox te beheren. Hier volgen enkele geavanceerde tips voor het ordenen van mappen (labels) en het gebruiken van categorieën in Gmail:

Labels maken en beheren

Met labels kunt u uw e-mails categoriseren op een manier die voor u logisch is. Zo maakt en beheert u labels:

 1. Open Gmail in uw webbrowser en meld u aan naar uw account.
 2. Zoek het linkerzijpaneel en zoek het gedeelte 'Labels'.
 3. Klik op het pictogram "+" naast "Labels" om een nieuw label te maken.
 4. Voer een naam in voor uw label in het daarvoor bestemde veld en klik op 'Maken'.
 5. Eenmaal gemaakt, kunt u een label op een e-mail toepassen door deze te selecteren en op de knop 'Label' te klikken of door de sneltoets (L) te gebruiken.
 6. Om labels te beheren, klikt u met de rechtermuisknop op een label in het linkerzijpaneel en selecteert u opties zoals het hernoemen, verwijderen of nesten van labels onder andere labels.

Categorieën gebruiken voor de indeling van je postvak IN

De functie Categorieën van Gmail sorteert inkomende berichten automatisch in vooraf gedefinieerde secties, zoals Primair, Sociaal, Promoties, Updates en Forums. Zo kunt u uw categorieën beheren en aanpassen:

 1. Ga naar de Gmail-instellingen door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek te klikken en 'Instellingen' te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
 2. Klik op het tabblad 'Inbox' om uw inboxcategorieën te bekijken en te wijzigen.
 3. Selecteer het gewenste inboxtype. U kunt bijvoorbeeld 'Standaard' kiezen om alle categorieën weer te geven of 'Prioriteitsinbox' voor een overzichtelijker overzicht.
 4. Pas categorieën aan door de vakjes naast elke categorie aan of uit te vinken om ze in of uit te schakelen.
 5. Om een nieuwe categorie te maken, klikt u op de knop "+ Toevoegen" en geeft u de criteria op voor e-mails die in die categorie moeten worden opgenomen.
 6. Sla uw wijzigingen op door naar de onderkant van de pagina te scrollen en op de knop 'Wijzigingen opslaan' te klikken.

E-mails beheren met labels en categorieën

Labels en categorieën werken hand in hand om u te helpen uw e-mails efficiënt te beheren. Hier zijn enkele nuttige tips:

 • Labels toepassen: om een label aan een e-mail toe te passen, selecteert u de e-mail en klikt u op de knop "Label" of drukt u op de sneltoets (L). Kies het juiste label in het vervolgkeuzemenu.
 • E-mails filteren: gebruik de zoekbalk bovenaan de Gmail-interface om e-mails te filteren op labels, categorieën of een combinatie van beide. Gebruik zoekoperatoren om uw zoekopdracht te verfijnen.
 • Gefilterde weergaven maken: u kunt gefilterde weergaven maken door labels en categorieën te combineren. Maak bijvoorbeeld een weergave waarin e-mails worden weergegeven met het label 'Werk' en gecategoriseerd als 'Updates', zodat u snel toegang krijgt tot belangrijke werkgerelateerde updates.
 • Acties automatiseren: gebruik filters en labels om acties zoals het doorsturen, archiveren of categoriseren van inkomende e-mails te automatiseren op basis van specifieke criteria.

E-mails archiveren en verwijderen

Gmail biedt opties om e-mails te archiveren of te verwijderen, zodat je inbox overzichtelijk blijft:

 • Archiveren: om een e-mail te archiveren, selecteert u deze en klikt u op het archiefpictogram (map met een pijl naar beneden) of drukt u op de sneltoets (E). Gearchiveerde e-mails worden uit uw inbox verplaatst, maar blijven toegankelijk via labels of de weergave Alle berichten.
 • Verwijderen: om een e-mail te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op het verwijderpictogram (prullenbak) of drukt u op de sneltoets (Shift + 3). Verwijderde e-mails worden naar de prullenbak verplaatst en kunnen daar permanent of automatisch na 30 dagen worden verwijderd.

Meerdere postvakken gebruiken

Met de functie Meerdere postvakken in Gmail kunt u aangepaste weergaven maken voor verschillende e-mailcategorieën. Zo stelt u het in:

 1. Ga naar de Gmail-instellingen door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek te klikken en 'Instellingen' te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
 2. Klik op het tabblad 'Geavanceerd'.
 3. Klik onder het gedeelte 'Meerdere postvakken' op de knop 'Inschakelen'.
 4. Pas uw meerdere inboxen aan door de zoekopdrachten en lay-out voor elke sectie te definiëren.
 5. Sla uw wijzigingen op door naar de onderkant van de pagina te scrollen en op de knop 'Wijzigingen opslaan' te klikken.

Conclusie

De functies voor het organiseren van mappen in Gmail, zoals Labels en Categorieën, bieden krachtige hulpmiddelen voor het beheren en navigeren door uw e-mail. Door gebruik te maken van deze functies kunt u een gepersonaliseerd systeem creëren dat bij uw workflow past en een efficiënte organisatie en ophaal van e-mail mogelijk maakt. Experimenteer met labels, categorieën en aanpassingsopties om uw Gmail-ervaring te optimaliseren en een overzichtelijke inbox te behouden.

Ga voor meer informatie naar het officiële Gmail Helpcentrum.

Verbeter de beveiliging van uw Gmail-account met de tweefactorfunctie van Gmail authenticatie.

De tweefactorauthenticatie van Gmail biedt een extra beveiligingslaag voor uw Gmail-account, waardoor uw e-mailcommunicatie en persoonlijke gegevens beschermd blijven.


Advertisement

Divi Ad 680pxScroll naar boven