Webstick.nl logo Webdesignburo en Wordpress-blog

Privacybeleid voor Webstick.nl [2024] 💥


Laatst bijgewerkt op 01-mei-2024
Ingangsdatum 01-mei-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Webstick, Molendijk 2, 4695 BB Sint-Maartensdijk, Nederland, Zeeland 4695 BB, Nederland, email: mail@webstick.nl, telefoon: +31850608299 over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://webstick.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst.

Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst publiceren. Het herziene beleid zal effectief zijn 180 dagen vanaf wanneer het herziene beleid op de Dienst is gepost en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst daarna zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid betekenen. Wij raden u daarom aan om deze pagina periodiek te herzien.

1. Hoe wij uw informatie delen:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te zoeken, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Sponsors
  2. Analytics

Wij vereisen dat dergelijke derden de aan hen overgedragen persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en het niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van dat doel.

Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst de rechten van derden schendt. Als de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen.

2. Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u het recht hebben om toegang te krijgen tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (over te dragen) met een andere entiteit, elke toestemming die u ons gegeven heeft om uw gegevens te verwerken in te trekken, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op mail@webstick.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketing communicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op mail@webstick.nl.

Let op: als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming voor de verwerking daarvan voor de vereiste doeleinden intrekt, kunt u mogelijk niet toegang krijgen tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

3. Cookies etc.

Om meer te leren over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën, verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid.

4. Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeautoriseerde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Echter, gezien de inherente risico's, kunnen wij absolute veiligheid niet garanderen en dienovereenkomstig kunnen wij de veiligheid van enige informatie die u ons stuurt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

5. Links van derden & Gebruik van uw informatie:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid behandelt niet het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief elke derde partij die een website of dienst exploiteert die toegankelijk kan zijn via een link op de Dienst. Wij adviseren u dringend om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te beoordelen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van enige websites of diensten van derden.

6. Klachten / Functionaris Gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u onze Klachtenfunctionaris e-mailen op Webstick, Molendijk 2, 4695 BB Sint-Maartensdijk, Nederland, email: mail@webstick.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wet.


Advertisement

Divi Ad 680px


Scroll naar boven