Webstick.nl logo Webdesignburo en Wordpress-blog

Een Wordpress Child Theme maken 💥

Wordpress Child Theme maken


Waarom een child-thema gebruiken? De bestanden in een child-thema worden gebruikt voor aanpassingen die niet worden overschreven wanneer u uw themabestanden upgrade. In plaats van de bestanden in je thema, worden er wijzigingen aangebracht in de bijbehorende bestanden in de map met het onderliggende thema.


Advertisement

Divi Ad 680px


Om een child-thema te maken, beginnen we met het maken van de bijbehorende map. Log in op uw hosting (Cpanel of FTP) en bezoek de locatie van uw thema. Thema's zijn te vinden op public_html >> wp-content >> thema's. In het onderstaande voorbeeld wordt het theme "brooklyn" genoemd en het child-theme "brooklyn-child".


Wordpress create child theme locatie van map


Net als in het bovenstaande voorbeeld gaan we een map maken met de naam van je theme met daarachter -child.

DE BESTANDEN MAKEN VOOR HET CHILD THEME

Een child-thema heeft slechts 3 bestanden in zijn map. Een stylesheet, een miniatuurafbeelding van het thema en een PHP-bestand.


Wordpress create child theme inhoud map


STYLE.CSS MAKEN

Open gewoon een teksteditor op uw pc en klik op "bestand" >> "nieuw". Mijn favoriete teksteditor is Notepad++


Theme Name:  WPB Child Theme
Theme URI:  https://webstick.blog
Description: Brooklyn theme 
Author:    Jouw naam hier
Author URI:  https://webstick.blog
Template:   brooklyn
Version:   1.0.0
Text Domain: brooklyn-child

Sla dit bestand nu op als een Cascading Style Sheet met de naam style.css zoals in de onderstaande afbeelding.


Child theme - style.css opslaan als css-file


FUNCTIONS.PHP MAKEN

Hetzelfde. Maak een nieuw bestand aan met een teksteditor op je pc en plak deze code erin.


/* enqueue scripts and style from parent theme */
  
function brooklyn_styles() {
  wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_uri(),
  array( 'brooklyn-style' ), wp_get_theme()->get('Version') );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'brooklyn_styles');

Vervang "brooklyn" door de naam van uw eigen thema. Raadpleeg bij problemen Wordpress' eigen advies over dit onderwerp. Sla het bestand nu op als een php-bestand met de naam functions.php zoals hieronder getoond.

SCREENSHOT.PNG MAKEN

Dit is natuurlijk het makkelijkste van alles. We hebben alleen een afbeelding van het theme met 240px breedte en 180px hoogte nodig. Elke afbeelding is okay maar zorg wel dat de maten juist zijn.

Upload de 3 bestanden die we hebben gemaakt naar de map met het onderliggende thema op de server (uw hosting).Advertisement

Divi Ad 680px